de Garay Suárez-Llan, J. F. (2020) «Anselmo de Canterbury, De veritate. Edición de Eduardo Otero. Epílogo de Miguel García Baró (Hermeneia 121), Salamanca, Sígueme, 2019, 128 pp., 15 €. ISBN: 978-84-301-2019-2.», Isidorianum. Sevilla, España, 29(2), pp. 147-153. doi: 10.46543/ISID.2029.1058.