[1]
de Garay Suárez-Llan, J.F. 2020. Anselmo de Canterbury, De veritate. Edición de Eduardo Otero. Epílogo de Miguel García Baró (Hermeneia 121), Salamanca, Sígueme, 2019, 128 pp., 15 €. ISBN: 978-84-301-2019-2. Isidorianum. 29, 2 (nov. 2020), 147-153. DOI:https://doi.org/10.46543/ISID.2029.1058.